Inspiring Performance Improvement

De Inspiring People manier voor Performance Improvement (PI) bestaat uit een vier stappen plan.

Stap 1: Inventariseren

Kijken wat er al is. Hoeveel of hoe weinig dan ook. Inventariseren kan op verschillende manieren gedaan worden, bijvoorbeeld  Interviews, workshops en desktopresearch.

Stap 2: Analyseren

Wat met Inventariseren gevonden is, wordt beoordeeld. Past het bij waar de organisatie wil zijn of heen wil? Wat is er (nog) nodig? Is er uit de bestaande situatie een ‘methode’ voor de organisatie te destilleren? Want: het is effectiever en efficiënter om op basis van bestaand materiaal standaards voor de organisatie te maken, dan iets compleet nieuws in te voeren. Na invoering komt toch altijd ‘Continuous Improvement’ om de hoek kijken.

De analyse stap levert een advies op. Praktisch en pragmatisch. Geen dikke rapporten, maar ook geen lege dop. Het advies zal vaak bestaan uit een voorstel voor ‘standaard way of work’ en uitwerking van stappen 3 en 4. Over concrete diepte, inhoud, strekking van het advies maken we vooraf afspraken. Het is tenslotte de bedoeling dat de opdrachtgever er iets mee kan…

Stap 3: Implementeren

Vaak worden in deze stap zaken als training, workshops, rollenspelen verzorgd. Maar ook het inregelen van bijvoorbeeld -in geval van Project Performance Improvement-  multiprojectplanning, auditing en reviewing past prima onder ‘Implementeren’.

Stap 4: Continueren

Na stap 3 is men binnen de organisatie gewend geraakt aan het gebruik van de ‘standaard way of work’. Met Continueren wordt bereikt dat de standaard een ‘lerende’ standaard wordt.

Neem contact op om te bespreken of deze pragmatische aanpak ook voor u werkt!